نگاه به آینده یعنی تضمین آینده

درود بر شما که همت کردید و تصمیم گرفتید در تعطیلات هم کمی مطالعه کنید.

درود بر شما که همت کردید و تصمیم گرفتید در تعطیلات هم کمی مطالعه کنید. برنامه‌ی تابستان کانون این گونه است که علاوه بر مطالعه‌ی تکمیلی درس‌های سال گذشته، تعدادی از درس‌های سال آینده هم بنا به انتخاب شما پیش‌خوانی می‌شود. سعی کنید برای سال تحصیلی جدید زمینه‌سازی کنید. این کار با تکمیل آموخته‌های سال قبل و یادگیری قسمتی از مطالب جدید سال آینده انجام می‌شود.

با برنامه عمل کنید تا جای پای‌تان محکم باشد و کمی تلاش کنید تا آینده را تضمین کنید. نگاه به آینده در هر آزمون تضمین آینده‌ای است که با یک برنامه‌ریزی دقیق شما را به سمت جلو سوق می‌دهد. هر چه در تابستان مطالعه‌ی بیش‌تری داشته باشید، در سال تحصیلی جدید فرصت بیش‌تری برای پرسش و پاسخ و حل تمرین در کلاس درس خواهید داشت.

کمی به این موضوع فکر کنید.

حال و تمییز از عربی (‌نگاه به گذشته )‌
  برای شرکت در کلاس کلیک کنید( دروس عمومی سوم دبیرستان)
دبیر : فرزاد قنبری