یک شروع هوشمندانه

افراد موفق کسانی هستند که همیشه حساب‌شده عمل کرده و در هر کاری زودتر از دیگران دست به کار می‌شوند.افراد موفق کسانی هستند که همیشه حساب‌شده عمل کرده و در هر کاری زودتر از دیگران دست به کار می‌شوند. اگر می‌خواهید شما هم جزء این دسته از افراد باشید باید کارهایی بکنید که دیگران حاضر به انجام دادن آن نیستند. یکی از این موارد مطالعه در تابستان است.

از جمله مهم‌ترین مواردی که باید در تابستان به آن توجه داشته باشید اولویت‌بندی مباحث و درس‌ها به سلیقه‌ی خودتان است. این اولویت‌بندی را می‌توانید به برنامه‌ی راهبردی آزمون‌های برنامه‌ای تابستان تعمیم دهید و همگام با آن‌ها پیشروی موفقی داشته باشید.

در این ایام تنظیم ساعات مطالعه بر عهده‌ی خودتان است؛ پس با توجه به میزان توانمندی خود، ساعات مطالعه‌تان را به کمک دفتر برنامه‌ریزی تنظیم کنید تا بازدهی بالایی داشته باشد.