تابستان و مهارت‌های تابستانی (1)

تابستان و روزهای گرم و پرنشاطش از راه می‌رسد. دانش‌آموزان به تعطیلی مدارس و استراحت سه‌ماهه فکر می‌کنند و والدین نیز در تدارک بهترین شرایط برای غنی‌سازی اوقات فراغت هستند.

تابستان و مهارت‌های تابستانی (1)

تابستان و روزهای گرم و پرنشاطش از راه می‌رسد. دانش‌آموزان به تعطیلی مدارس و استراحت سه‌ماهه فکر می‌کنند و والدین نیز در تدارک بهترین شرایط برای غنی‌سازی اوقات فراغت هستند. تابستان فصل زیبای تفریح و تلاش و پیشرفت است؛ پیشرفتی که از تقویت مهارت‌ها می‌آید و به آماده‌سازیِ کامل برای سال تحصیلی آینده در پاییز می‌رسد.

حالا با روزهای تعطیلی چندماهه‌ی مدارس مواجه خواهیم بود و این بهترین زمان برای ترسیم چند هدف مهم تابستانی برای اعضای خانواده است. دانش‌آموزان باید در کنار تفریح و بازی و ورزش‌های تابستانی چند تصمیم مهم برای بهتر کردن شرایط درسی در این فصل بگیرند. بازی و سرگرمی هم می‌تواند ابزاری برای تقویت مهارت باشد. دانش‌آموزان، بسیار متمایل هستند تا در کنار دوستان خود لحظات شاد و مفرحی تجربه کنند. این لحظات شاد، فرصت بسیار ارزشمندی برای رسیدن به اهداف آموزشی است.