انتخاب واحد تابستانی

برنامه‌ی تابستان از دو قسمت اجباری و انتخابی به نام‌های نگاه به آینده و نگاه به گذشته تشکیل شده است.

برنامه‌ی تابستان از دو قسمت اجباری و انتخابی به نام‌های نگاه به آینده و نگاه به گذشته تشکیل شده است. در قسمت نگاه به آینده، دانش‌آموز با چندین درس (زوج‌درس) روبه‌روست که باید بین آن‌ها به‌اصطلاح انتخاب واحد انجام دهد؛ یعنی هر درسی را که تمایل دارد در تابستان مطالعه کند و در آزمون‌ها به سؤالات آن پاسخ دهد، انتخاب کند.

این درس‌ها (زوج‌درس‌ها) در پایه‌های مختلف متفاوت هستند ولی توصیه‌های زیر برای تمام پایه‌ها درخور و ضروری است:

  • سعی کنید انتخاب متعادل داشته باشید (نه حداقلی یعنی کلاً نگاه به گذشته و نه حداکثری یعنی کلاً نگاه به آینده).

  • انتخاب درس ریاضی می‌تواند مفید و کارآمد باشد.

  • اگر برای درسی نگاه به آینده انتخاب نکرده‌اید به یک مجموعه سؤال موازی از همان درس از سال گذشته باید پاسخ دهید.