از خودتان بپرسید

چرا می‌خواهید درس خواندن را از تابستان شروع کنید؟

اولین قدم برای شروع هر کاری تعیین هدف است. اکنون که در فصل تابستان به سر می‌برید لازم است برای شروع درس خواندن و شرکت در آزمون‌های برنامه‌ای کانون بدانید که هدفتان از انجام دادن این کارها چیست.

چرا می‌خواهید درس خواندن را از تابستان شروع کنید؟

آیا دلیلش این است که به پیشرفت درسی برسید؟

آیا تصمیم دارید که فرد بابرنامه‌ای شوید و سیستم مطالعه‌ی خود را بهبود بخشید؟

اکنون تصمیم بگیرید که برای رسیدن به اهدافتان گام بردارید و مدام اهداف خود را در ذهن خود مرور کنید. تداوم قدم‌های کوچک اما پیوسته و پرانرژی شما موجب پیشرفت شما خواهد شد و شما را در رسیدن به اهدافتان یاری خواهد کرد.