بچه‌ها کاغذ و تا - دلفین

رنگ‌های پیشنهادی: آبی، طوسی یا هر رنگ دیگری که دوست دارید.

بچه‌ها کاغذ و تا - دلفین

دلفین

رنگ‌های پیشنهادی: آبی، طوسی یا هر رنگ دیگری که دوست دارید.

به الگو نگاه کنید:

1. کاغذ را مطابق شکل از وسط تا بزنید. خط تا که ایجاد شد آن را دوباره به حالت اول برگردانید.

2. این بار از روی خطوط نقطه‌چین به سمت خط تای مرکزی تا بزنید.

3. از روی خطوط نقطه‌چین تا بزنید.

4 و 5. قسمت‌هایی را که با پیکان نشان داده شده است به صورت پاکتی باز کرده، صاف کنید تا دو مثلث ایجاد شود.

6 و 7. از روی خطوط نقطه‌چین تا بزنید.

8. کاغذ را برگردانید.

9. از روی خط نقطه‌چین تا بزنید.

10. از روی خطوط نقطه‌چین تا بزنید.

11. از وسط تا بزنید.

12 و 13. قسمتی را که با نقطه‌چین نشان داده شده است به صورت پاکتی تا بزنید و در پایان چشم‌ها را نقاشی کنید.

بچه‌ها کاغذ و تا - دلفین

بچه‌ها کاغذ و تا - دلفین


منبع :

پاسخ تلفنی به سوالات شما
پاسخ تلفنی به سوالات مشاوره ای و آموزشی شما

باسخ به سوالات شما در زمینه مشاوره کارنامه و هدف گذاری برای آزمون ها ، شروع مطالعه برای کنکور 97 ، روش درس خواندن ، مدیریت منابع و تکمیل ظرفیت کنکور 96 و ...

از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور بدون پیش شماره
با شماره 9099071219 تماس بگیرید
ساعت پاسخگویی از 8 صبح تا 12 شب
کار، انرژی و توان از فیزیک دهم
  برای شرکت در کلاس کلیک کنید( دهم رياضى)
دبیر : شهاب الدین هاشمی