این قسمت: میمون

رنگ قهوه‌ای رنگ مناسبی برای ساختن یک میمون است.

1. کاغذ را مطابق شکل از روی خط نقطه‌چین تا بزنید تا خط تا ایجاد شود؛ سپس به حالت اول برگردانید. (شکل شماره‌ی 1)

2. مطابق شکل از روی خط نقطه‌چین به سمت خط مرکزی تا کنید. (شکل شماره‌ی 2)

3. از روی خط نقطه‌چین به طرف پشت تا بزنید. (شکل شماره‌ی 3)

4. از وسط تا بزنید. (شکل شماره‌ی 4)

5. مطابق شکل بچرخانید. (شکل شماره‌ی 5)

6. حالا قسمتی را که با پیکان نشان داده شده است تا خط نقطه‌چین به صورت پاکتی تا بزنید. (شکل شماره‌ی 6)

7. بعد از این‌که این قسمت را به صورت پاکتی تا زدید حالا آن را صاف کنید. (شکل شماره‌ی 7)

8. مانند شکل به صورت پله‌ای و به سمت عقب تا بزنید. (شکل شماره‌ی 8)

9. قسمتی را که در شکل با نقطه‌چین نشان داده شده است، برای تکمیل صورت میمون به سمت عقب تا بزنید. (شکل شماره‌ی 9)

10. در پایان صورت میمون را نقاشی کنید. (شکل شماره‌ی 10)

آفرین بچه‌ها!

بچه‌ها کاغذ و تا - میمون

بچه‌ها کاغذ و تا - میمون


منبع :

پشتیبانی و مشاوره انتخاب رشته کنکور 96
در رشته دلخواهتان با چه رتبه ای قبول می شوید ؟
پاسخ به سوالاتی درباره انتخاب رشته دانشگاه آزاد، ظرفیت مازاد ، شهریه ها ، پذیرش صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه آزاد ، نحوه چیدمان رشته ها ، رشته های بدون کنکور و ...

از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور
با شماره 9099071219 تماس بگیرید
ساعت پاسخگویی از 8 صبح تا 12 شب