رتبه‌های یک‌رقمی می‌گویند چرا هنرستان؟ (4)

نگاهی به معدل آن‌ها در سال اول دبیرستان و در زمان انتخاب رشته‌ی تحصیلی نشان می‌دهد که انتخاب آن‌ها انتخابی آگاهانه و به قول خودشان هوشمندانه بوده است.به سراغ 12 رتبه‌ی یک کنکور هنرستان در سال 1394 رفتیم. آن‌ها یک ویژگی مشترک داشتند که در آزمون‌های برنامه‌ای کانون شرکت می‌کردند. از آن‌ها پرسیدیم که چرا هنرستان را برای ادامه‌ی تحصیل انتخاب کردند. نگاهی به معدل آن‌ها در سال اول دبیرستان و در زمان انتخاب رشته‌ی تحصیلی نشان می‌دهد که انتخاب آن‌ها انتخابی آگاهانه و به قول خودشان هوشمندانه بوده است. 


امیرحسین سلطانی، رتبه‌ی 1 نقشه‌کشی عمومی

من به طور حرفه‌ای به ورزش کشتی مشغول بودم و اول دبیرستان معدلم 16 شد. من از همان اول به رشته‌ی نقشه‌کشی عمومی علاقه داشتم؛ اما به پیشنهاد خانواده‌ام رشته‌ی مکانیک را انتخاب کردم. وقتی برای ثبت نام رفتم به دلیل معدل پایین مرا نپذیرفتند. سال دوم هنرستان افت معدل داشتم. مهرماه 93 مادرم پیشنهاد کرد که در آزمون‌های کانون شرکت کنم.