رتبه‌های یک‌رقمی می‌گویند چرا هنرستان؟ (1)

نگاهی به معدل آن‌ها در سال اول دبیرستان و در زمان انتخاب رشته‌ی تحصیلی نشان می‌دهد که انتخاب آن‌ها انتخابی آگاهانه و به قول خودشان هوشمندانه بوده است.به سراغ 12 رتبه‌ی یک کنکور هنرستان در سال 1394 رفتیم. آن‌ها یک ویژگی مشترک داشتند که در آزمون‌های برنامه‌ای کانون شرکت می‌کردند. از آن‌ها پرسیدیم که چرا هنرستان را برای ادامه‌ی تحصیل انتخاب کردند. نگاهی به معدل آن‌ها در سال اول دبیرستان و در زمان انتخاب رشته‌ی تحصیلی نشان می‌دهد که انتخاب آن‌ها انتخابی آگاهانه و به قول خودشان هوشمندانه بوده است. 


احمد باجلان،‌ رتبه‌ی 1 ساخت و تولید از قزوین

سال اول دبیرستان معدلم 19:90 شد و همه توصیه می‌کردند که به رشته‌ی ریاضی بروم. یک سال قبل از آن نزد عمویم در مغازه‌ی تراش‌کاری کار کردم و با رشته‌ی ساخت و تولید آشنا شدم. برادرم در دانشگاه علم و صنعت در رشته‌ی مکانیک و گرایش ساخت و تولید درس می‌خواند و همین موضوع آشنایی مرا با این رشته بیش‌تر کرد. سال دوم وارد هنرستان شدم و چون وارد محیط جدیدی شده بودم معدلم افت کرد و 18:90 شد اما سال سوم در فضای کنکور قرار گرفتم و وقتی عضو کانون شدم جدی‌تر درس خواندم.