دوران کودکی رتبه‌های برتر کنکور از زبان اولیا (8)

یکی از جذابیت‌های گفت‌وگو با اولیای رتبه‌های یک‌رقمی کنکور، اشاره‌ی آن‌ها به دوران کودکی فرزندشان است.

یکی از جذابیت‌های گفت‌وگو با اولیای رتبه‌های یک‌رقمی کنکور، اشاره‌ی آن‌ها به دوران کودکی فرزندشان است. صحبت‌های آن‌ها می‌تواند ایده‌های خوبی برای همه‌ی اولیا داشته باشد تا بتوانند نقش کلیدی و مؤثری در موفقیت فرزندان خود داشته باشند.


پدر کیارش زارع، رتبه‌ی 7 تجربی کشور از بیرجند:

وقتی چهارساله بود برای اولین بار برای خانه کامپیوتر خریدم و برای این‌که کیارش به آن دسترسی نداشته باشد برای آن پسورد گذاشتم. از خانه بیرون رفتم و وقتی به خانه آمدم دیدم کامپیوتر روشن است. از کیارش پرسیدم که چگونه آن را روشن کرده و او در جواب گفت که به دست‌های من نگاه کرده که کدام کلیدها را فشار می‌دهم و آن‌ها را حفظ کرده بود. (مجله‌ی شماره‌ی 252)