دوران کودکی رتبه‌های برتر کنکور از زبان اولیا (7)

یکی از جذابیت‌های گفت‌وگو با اولیای رتبه‌های یک‌رقمی کنکور، اشاره‌ی آن‌ها به دوران کودکی فرزندشان است.

یکی از جذابیت‌های گفت‌وگو با اولیای رتبه‌های یک‌رقمی کنکور، اشاره‌ی آن‌ها به دوران کودکی فرزندشان است. صحبت‌های آن‌ها می‌تواند ایده‌های خوبی برای همه‌ی اولیا داشته باشد تا بتوانند نقش کلیدی و مؤثری در موفقیت فرزندان خود داشته باشند.


مادر کیانا تدبیر، رتبه‌ی 2 تجربی کشور از کلاچای:

بچه‌ها از کودکی ویژگی‌هایی از خود بروز می‌دهند که برای پدر و مادر نشانه‌های خاصی محسوب می‌شود. کیانا وقتی دوساله بود دوست داشت با اعداد ریاضی با او بازی کنیم. وقتی چهارساله بود جمع اعداد یک‌رقمی را بلد بود. وقتی کتابی را برایش می‌خواندم گاهی که خسته بودم و بعضی از کلمات را نمی‌خواندم آن را گوشزد می‌کرد که آن را هم بخوانم و جا نیندازم. کیانا مانند همسرم پشتکار خیلی خوبی دارد و در هر کاری سعی می‌کند بهترین عملکرد را داشته باشد. (مجله‌ی شماره‌ی 250)