دوران کودکی رتبه‌های برتر کنکور از زبان اولیا (6)

یکی از جذابیت‌های گفت‌وگو با اولیای رتبه‌های یک‌رقمی کنکور، اشاره‌ی آن‌ها به دوران کودکی فرزندشان است.یکی از جذابیت‌های گفت‌وگو با اولیای رتبه‌های یک‌رقمی کنکور، اشاره‌ی آن‌ها به دوران کودکی فرزندشان است. صحبت‌های آن‌ها می‌تواند ایده‌های خوبی برای همه‌ی اولیا داشته باشد تا بتوانند نقش کلیدی و مؤثری در موفقیت فرزندان خود داشته باشند.


مادر فائزه قائم‌دوست، رتبه‌ی 3 تجربی کشور از زاهدان:

من همیشه معتقدم باید در زمینه‌ی تربیت بچه‌ها ریشه‌ای عمل کرد. هیچ گاه نمی‌توان سال چهارم دبیرستان از دانش‌آموز خواست که درس بخواند. بچه‌ها باید از همان دوران کودکی با کتاب دوست باشند و مطالعه کردن باید در خانواده نهادینه شده باشد تا دانش‌آموز در آینده برای این موضوع دچار مشکل نشود. ما هم از همان دوسالگی برای فائزه کتاب داستان می‌خریدیم و می‌خواندیم. وقتی کتاب شعر را یک بار برایش می‌خواندم مقدار زیادی از آن را حفظ می‌کرد. به همین ترتیب دفتر و کتاب یکی از اسباب‌بازی‌های دوران کودکی او بود. در خانه هم همیشه کتاب در دسترس بود و ما با آن سروکار داشتیم. (مجله‌ی شماره‌ی 248)