دوران کودکی رتبه‌های برتر کنکور از زبان اولیا (5)

یکی از جذابیت‌های گفت‌وگو با اولیای رتبه‌های یک‌رقمی کنکور، اشاره‌ی آن‌ها به دوران کودکی فرزندشان است.یکی از جذابیت‌های گفت‌وگو با اولیای رتبه‌های یک‌رقمی کنکور، اشاره‌ی آن‌ها به دوران کودکی فرزندشان است. صحبت‌های آن‌ها می‌تواند ایده‌های خوبی برای همه‌ی اولیا داشته باشد تا بتوانند نقش کلیدی و مؤثری در موفقیت فرزندان خود داشته باشند.


مادر فاطمه رحیمی، رتبه‌ی 7 انسانی کشور:

وقتی فاطمه 6 سالش بود و به مهد می‌رفت، نزدیک یکی از اعیاد مذهبی از او خواستم که شعری را در مورد حضرت علی (ع) حفظ کند و برای دیگران بخواند. چند روز تا روز موعود مانده بود که شروع کردم و این ابیات را با او کار کردم. چند صفحه شعر بود اما فاطمه مشتاق حفظ کردنشان بود. روزی که آن را اجرا کرد همه تعجب کرده بودند. من از همان سال‌ها فهمیدم که توانایی فاطمه به‌قدری است که در آینده فرد موفقی خواهد شد. (مجله‌ی شماره‌ی 232)