دوران کودکی رتبه‌های برتر کنکور از زبان اولیا (3)

یکی از جذابیت‌های گفت‌وگو با اولیای رتبه‌های یک‌رقمی کنکور، اشاره‌ی آن‌ها به دوران کودکی فرزندشان است.یکی از جذابیت‌های گفت‌وگو با اولیای رتبه‌های یک‌رقمی کنکور، اشاره‌ی آن‌ها به دوران کودکی فرزندشان است. صحبت‌های آن‌ها می‌تواند ایده‌های خوبی برای همه‌ی اولیا داشته باشد تا بتوانند نقش کلیدی و مؤثری در موفقیت فرزندان خود داشته باشند.


مادر فاطمه خبری، رتبه‌ی 9 تجربی منطقه‌ی 3 از شهر بابک:

فاطمه اراده‌ی خیلی خوبی داشت. مثلاً وقتی خوراکی برایش می‌خریدیم مقداری از آن را می‌خورد و بقیه را برای روزهای دیگر می‌گذاشت و اراده می‌کرد که همه‌اش را نخورد. (مجله‌ی شماره‌ی 262)


پدر فاطمه خبری، رتبه‌ی 9 تجربی منطقه 3 از شهر بابک:

وقتی کودک بود قسمتی از باغ پدرم برای ما بود و برای بادام‌چینی رفته بودیم. یک بادام از سهم پدربزرگش به سبد ما افتاد اما فاطمه سریع همان یک بادام را برداشت و به بادام‌های پدربزرگش برگرداند و با این کار به ما نشان داد که این بادام سهم ما نیست. (مجله‌ی شماره‌ی 262)