دوران کودکی رتبه‌های برتر کنکور از زبان اولیا (1)

یکی از جذابیت‌های گفت‌وگو با اولیای رتبه‌های یک‌رقمی کنکور، اشاره‌ی آن‌ها به دوران کودکی فرزندشان است.

یکی از جذابیت‌های گفت‌وگو با اولیای رتبه‌های یک‌رقمی کنکور، اشاره‌ی آن‌ها به دوران کودکی فرزندشان است. صحبت‌های آن‌ها می‌تواند ایده‌های خوبی برای همه‌ی اولیا داشته باشد تا بتوانند نقش کلیدی و مؤثری در موفقیت فرزندان خود داشته باشند.


پدر مهدی برخوری، رتبه‌ی 3 تجربی منطقه‌ی 3 از جیرفت:

وقتی کلاس سوم بود معلمی به نام آقای صفا داشت. ایشان خط خوبی داشتند و در دفتر بچه‌ها با خط خوش می‌نوشتند. کار ایشان باعث شده بود بچه‌ها هم انگیزه پیدا کنند که خوش‌خط بنویسند. یک بار به من گفتند که چرا مهدی را در مدرسه‌ی بهتری ثبت نام نمی‌کنم و من در جواب گفتم اگر قرار است موفق شود می‌تواند در مدرسه‌ی دولتی هم طوری تلاش کند که به هدفش برسد. (مجله‌ی شماره‌ی 256)