نقش پدر در مراقبت و تربیت کودک / معرفی کتاب

طی سال‌های اخیر، نقش پدر در مراقبت از کودک دستخوش تغییر شده و بهبود یافته است.

طی سال‌های اخیر، نقش پدر در مراقبت از کودک دستخوش تغییر شده و بهبود یافته است. هم‌چنان که زنان، به میل خویش یا به ضرورت، بیش از پیش در کسب درآمد خانواده سهیم می‌شوند، پدران نیز لزوماً باید در امر مراقبت از کودک شرکت کنند. این نقشی است که پدران به آن تمایل دارند، ولی برای انجام آن با مشکلاتی روبه‌رو هستند. درون‌مایه‌ی اصلی این کتاب، تأکید بر روابط و مناسبات پدر با فرزند است که از روابط مادر نه مهم‌تر است و نه کم‌اهمیت‌تر؛ بلکه با آن متفاوت است و همین اختلاف درنهایت برای کودک مفید واقع می‌شود. قرن‌هاست که تلاش پدران در تربیت کودکانشان به این شکل نمود پیدا کرده است که اگرچه آن‌ها نیت خیر داشته‌اند ولی در عمل چندان موفق نبوده‌اند. پدرها فقط به عنوان جایگزینی برای مادران مطرح نیستند، بلکه نقش خاصی در رشد و شکوفایی کودک دارند.

نویسنده: ویلیام سیرز

مترجم: شرف‌الدین شرفی

انتشارات صابرین

نقش پدر در مراقبت و تربیت کودک / معرفی کتاب