باغ وحش روی ریل / معرفی کتاب

در این کتاب ماجرای پسر نوجوانی بیان می‌شود که از یک همستر نگهداری می‌کند.در این کتاب ماجرای پسر نوجوانی بیان می‌شود که از یک همستر نگهداری می‌کند. او در خانواده‌ای زندگی می‌کند که بقیه‌ی اعضای خانواده هم از حیوانات خانگی مانند کرم ابریشم، کاسکو و گربه نگهداری می‌کنند؛ اما وقتی به مسافرت می‌روند در طول سفر ماجراهایی برای آن‌ها و حیوانات خانگی‌شان رخ می‌دهد و با حیوانات جدیدی آشنا می‌شوند.

در بخشی از این کتاب می‌خوانیم: «برادرم بی‌معطلی و همان‌طور پابرهنه از قطار پرید پایین و رفت دنبال گربه‌اش. من هم رفتم سمت کوپه‌ی اول. اما همین که رسیدم جلوی درش، در توی صورتم بسته شد و من ماندم پشتش. دلم هری ریخت پایین و برگشتم به مامان و بابام نگاه کردم. بابام گفت: «صبر کن! الان رفت و آمد زیاده. بذار قطار که حرکت کرد و خلوت شد، یواش پسش می‌گیریم.» مامانم توی این فاصله رفت از توی کوپه کاپشن و کفش‌های برادرم را آورد و دنبالش از قطار بیرون رفت. بابام گفت: «اول همگی بریم دنبال گربه. همستر تو جاش امنه!» خواهرم زد زیر گریه: «گربه‌ی داداشممم...»

نویسنده: زهرا شاهی

تصویرگر: مسعود کشمیری

انتشارات علمی و فرهنگی

باغ وحش روی ریل / معرفی کتاب