نوروز 96

سوال‌های چالشی درس زبان کنکور تجربی 95 ازنگاه دبیران و برترها

براساس کلید‌های پیشنهادی دبیران و رتبه‌های برتر برای کنکور تجربی 95 که به سایت کانون ارسال کرده اند ، سوال‌های زیر چالشی و دام دار تشخیص داده شده اند.براساس کلید های پیشنهادی دبیران و رتبه های برتر برای کنکور تجربی  95 که به سایت کانون ارسال کرده اند ، سوال های زیر چالشی و دام دار تشخیص داده شده اند.

سوال‌های چالشی درس زبان کنکور تجربی 95 ازنگاه دبیران و برترها

سوال‌های چالشی درس زبان کنکور تجربی 95 ازنگاه دبیران و برترها

سوال‌های چالشی درس زبان کنکور تجربی 95 ازنگاه دبیران و برترها

سوال‌های چالشی درس زبان کنکور تجربی 95 ازنگاه دبیران و برترها


فایل های ضمیمه
دنباله ها از ریاضی چهارم تجربی
  برای شرکت در کلاس کلیک کنید( چهارم تجربی)
دبیر : عباس اسدی