پیش به سوی موفقیت!

آزمو‌های تابستان یک فرصت ایده‌آل برای شناختن دوباره‌ی قوت‌ها و ضعف‌هاست.

آزمو‌های تابستان یک فرصت ایده‌آل برای شناختن دوباره‌ی قوت‌ها و ضعف‌هاست. با گذشت حدود یک ماه از  امتحانات پایان سال تحصیلی، فرصت بسیار خوبی برای بازیابی دوباره‌ی مطالب سال تحصیلی گذشته فراهم شده است.

در کنار بخش نگاه به آینده، بخش مهمی از برنامه‌ی تابستان، به نگاه به گذشته اختصاص دارد. باید به بخش نگاه به گذشته‌ی برنامه‌ی راهبردی به دید یک فرصت پیشرفت نگاه کرد. آزمون‌های تابستان با رویکرد غیر پوششی و سرعت بالا به شما این فرصت را خواهد داد تا تمام مطالب سال تحصیلی پشت سر گذاشته‌شده را به‌خوبی در فضایی دور از امتحانات مستمر و نیم‌سال مدرسه مرور کنید. مروری که قطعاً مبتنی بر تجارب امتحانات مدرسه خواهد بود. مثلاً نمرات آزمون‌های نیم‌سال اول و دوم به‌خوبی به شما اولویت‌های رفع اشکال در تابستان را معرفی خواهد کرد. سال تحصیلی آینده سرشار از این تجربه‌اندوزی‌ها خواهد بود.

موفقیت در دوره‌ی تابستان یک موفقیت ویژه است. موفقیتِ تابستانی سخت‌کوش‌ها از یک ذهن شفاف نشئت می‌گیرد. ذهنی که به طور کاملاً جدی فکر پیشرفت و جلو زدن از رقبا را در خود می‌پروراند. تابستان، فرصت بی‌نظیر جلو زدن و پیشرفت است. پیشروی اصولی قبل از هر چیز، به ذهنی سرشار از فکر پیشرفت نیازمند است. سخت‌کوشی شما از تابستانِ پیش رو، تابستانِ رو به جلو خواهد ساخت.

درس 7 تا 9 از دین و زندگی چهارم دبیرستان ( نگاه به گذشته)
  برای شرکت در کلاس کلیک کنید( دروس عمومی چهارم دبیرستان)
دبیر : محمد رضایی بقا