گزینه یا راه‌حل؟

به‌تازگی متوجه شدم دانش‌آموزان برای حل سؤالات ساده به جای استفاده از راه‌حل اصلی، هر چهار گزینه را در صورت مسئله قرار می‌دهند تا به جواب برسند.ویژگی شگفت‌انگیز نسل جدید این است که تقریباً همه‌ی آن‌‌ها از توانایی یادگیری بالایی برخوردارند و به‌راحتی مطالب درسی و غیر درسی را یاد می‌گیرند و به خاطر می‌سپارند و لازم است به فرزندانمان بیاموزیم که از این ویژگی و توانایی فوق‌العاده استفاده کنند.

به‌تازگی متوجه شدم دانش‌آموزان برای حل سؤالات ساده به جای استفاده از راه‌حل اصلی، هر چهار گزینه را در صورت مسئله قرار می‌دهند تا به جواب برسند. سعی کنید در زمان تحلیل آزمون کنار فرزندتان باشید و بخواهید که مسئله را برای‌تان توضیح دهد و اگر متوجه شدید که از فرمول‌‌ها استفاده نمی‌کند بگویید: «من یک میانبر به تو یاد می‌دهم تا زودتر به جواب برسی» و بعد فرمول یا راه‌حل را به او یاد بدهید.

فرزند درختی است که به ثمر رساندنش وظیفه‌ی ماست.