محاسبه‌ی ذهنی

رعت عمل آیتم مهمی در مدیریت زمان آزمون است ولی برای این‌که این کار را با دقت بیش‌تری انجام دهید، نکات زیر را مد نظر داشته باشید.

بعضی‌ به دانش‌آموزان توصیه می‌کنندد که محاسبات را به صورت ذهنی انجام دهند تا با سرعت بیش‌تری به سؤالات پاسخ بدهند. سرعت عمل آیتم مهمی در مدیریت زمان آزمون است ولی برای این‌که این کار را با دقت بیش‌تری انجام دهید، نکات زیر را مد نظر داشته باشید:

1- دور داده‌های ‌مسئله در صورت سؤال خط بکشید.

2- هر قسمت از مسئله را که پاسخ داده‌اید، مشخص کنید.

3- سعی کنید دور جواب‌های ‌آخر هر قسمت خط بکشید.

4- واحدهای اندازه‌گیری را مشخص کنید.

تکنولوژی زیستی از زیست شناسی چهارم تجربی
  برای شرکت در کلاس کلیک کنید( چهارم تجربی)
دبیر : سجاد عبیری