نگاه به گذشته را با بازیابی پیش ببرید

مباحث نگاه به گذشته را در طول 9 ماه سال تحصیلی مطالعه کرده‌اید اما لازم است در تابستان هم اصلی‌ترین درس‌ها را مرور کنید.مباحث نگاه به گذشته را در طول 9 ماه سال تحصیلی مطالعه کرده‌اید اما لازم است در تابستان هم اصلی‌ترین درس‌ها را مرور کنید. قبل از هر آزمون برای هر مبحثی از کتاب‌های کمک‌آموزشی سال گذشته یک مجموعه سؤال را انتخاب کنید و به آن‌ها پاسخ دهید. البته حواستان باشد که آن کتاب برای سطح آموزشی امروز شما مناسب باشد. اگر کتابی است که با آن شروع کرده‌اید اما اکنون سطح بالاتری دارید کتاب مناسب دیگری را تهیه کنید.

سعی کنید برای اولویت‌بندی مباحث با اولیا یا پشتیبانتان مشورت کنید و مطالعه را از قسمت‌هایی شروع کنید که به سؤالات آن پاسخ دقیق نداده‌اید. با این کار زمان را مدیریت می‌کنید و فرصت کافی برای پیش‌خوانی و مطالعه‌ی مباحث نگاه به آینده خواهید داشت و از مطالعه‌ی مجدد و هدفمند مطالب سال گذشته لذت خواهید برد. درواقع برنامه‌ی تابستان را به‌راحتی عملی می‌کنید.