نوروز 96

پاسخ تشریحی خلاقیت نمایشی کنکور 95

کمدی نمایشی است که هدف اصلی آن، سرگرم کردن باشد و پایانی خوش داشته باشد.برای مشاهده‌ی پاسخ تشریحی درس خلاقیت نمایشی کنکور 95 هنر، فایل زیر را دانلود نمایید.

فایل های ضمیمه
ارغوان عبدالملكی

مغناطیس و القای الکترومغناطیسی از فیزیک سوم دبیرستان
  برای شرکت در کلاس کلیک کنید( سوم ریاضی)
دبیر : افشین مینو