دفتر برنامه‌ریزی و اهمیت نگارش آن (4)

در مطالعه‌ی درسی بزرگ‌ترین رقیب هر کس خود اوست و هر شخص همواره باید با خودش مسابقه داده و برای بهتر شدن خودش تلاش کند.رقابت با خود

در مطالعه‌ی درسی بزرگ‌ترین رقیب هر کس خود اوست و هر شخص همواره باید با خودش مسابقه داده و برای بهتر شدن خودش تلاش کند.

شناخت از میزان استفاده ازظرفیت و توانایی خود در بهتر شدن عامل مؤثری برای پیشرفت درسی است و برای بازدهی مناسب، ثبت رکوردهای مطالعه کمک شایانی در این زمینه می‌کند تلنگری برای هر فرد به حساب می‌آید که دیروز را چگونه گذرانده و در روز بعد چه‌قدر با سخت‌کوشی، ساعت مطالعه‌اش را همراه با کیفیت بیش‌تر افزایش می‌دهد.