دفتر برنامه‌ریزی و اهمیت نگارش آن (3)

تعیین بازه‌ی مطالعه‌ی یک‌هفته‌ای بهترین زمان برای تشخیص تعادل و عدم تعادل مطالعه و تشخیص افراط و تفریط‌های مطالعه است.

دفتر برنامه‌ریزی و اهمیت نگارش آن (3)

برنامه‌ریزی برای مطالعه‌ی هفتگی باعث اجرای موفق برنامه در زمان‌های متناسب می‌شود. تنظیم مطالعه‌ی روزانه و تعیین ساعت با در نظر نگرفتن اتفاقات غیر قابل پیش‌بینی زندگی روزمره باعث عدم اجرای مطالعه در همان روز و همان ساعت می‌شود و این برای گروه فارغ‌‌التحصیلان به دلیل داشتن زمان بیش‌تر، بی‌نظمی بیش‌تری را در مطالعه به همراه خواهد داشت و این برنامه‌ها بدون اجرا بر روی کاغذ باقی می‌مانند.

تعیین بازه‌ی مطالعه‌ی یک‌هفته‌ای بهترین زمان برای تشخیص تعادل و عدم تعادل مطالعه و تشخیص افراط و تفریط‌های مطالعه است.

عواملی مانند علاقه‌مندی به یک درس و عدم علاقه‌مندی با میزان مطالعه در هفته رابطه‌ی مستقیم دارد؛ اما کار درست تنظیم ساعت مطالعه متناسب با اهداف آموزشی است که فراتر از علاقه‌مندی یا نادیده گرفتن یک یا چند درس است.

اهمیت تعادل مطالعه و میزان در نظر گرفتن ساعت مطالعه با توجه به اهمیت درس‌ها در کنکور و میزان زمان مطالعه برای تسلط بر درس از عوامل درست برنامه‌ریزی است و این زمانی به وجود می‌آیدکه نظارت کامل‌تری بر میزان مطالعه داشته باشید.

بهترین برنامه‌، برنامه‌ریزی هفتگی است که با محاسبه‌ی متوسط ساعت مطالعه در هفته به واقعیت درست مطالعه نزدیک‌تر می‌شوید.