دفتر برنامه‌ریزی و اهمیت نگارش آن (2)

نگاه به گذشته اولین گام مطالعه‌ی موفق و برنامه‌ریزی صحیح برای مطالعه است.نگاه به گذشته اولین گام مطالعه‌ی موفق و برنامه‌ریزی صحیح برای مطالعه است. برنامه‌ریزی صحیح بر مبنای شناخت کامل از توانایی‌ها و ویژگی‌های واقعی هر شخص است و هر چه این شناخت کامل‌تر باشد برنامه‌ریزی صحیح و اجرایی شدن آن کامل‌تر خواهد بود.

ثبت عملکرد قبلی و ساعت مطالعه باعث ترغیب در عملکرد بهتر در روزهای آتی و بازدهی بیش‌تر مطالعه می‌شود و برنامه‌ریزی درست زمانی به‌درستی انجام می‌شود که نگاه واقع‌بینانه‌ای به گذشته داشته باشیم و میزان مطالعه را بر اساس آن برنامه‌ریزی کرده باشیم و به دور از خیال‌پردازی باشد. برنامه‌ریزی هر چه با واقعیت و آگاهی از توان مطالعاتی همراه باشد، نتیجه‌ی بهتری در بر خواهد داشت.