ثبت تصاویر ابرهای سهمگین بر فراز اقیانوس آرام

یک خلبان آمریکایی با عبور از فراز اقیانوس آرام موفق به شکار تصاویری با عظمت از ابرهای طوفانی این منطقه شد.

ثبت تصاویر ابرهای سهمگین بر فراز اقیانوس آرام

یک خلبان آمریکایی به هنگام عبور از فرارز اقیانوس آرام با یک طوفان سهمگین روبرو شد که متوجه شکل وحشت آور این ابرها شد.

 خلبان آمریکایی که در ارتفاع ۳۷ هزار پایی از سطح زمین بر روی اقیانوس آرام از نیویورک به سمت اکوادور در حال پرواز بود موفق شد از این منظره بی بدیل عکس برداری کرد.

به گفته این خلبان با ظاهر شدن ابرهای سهمگین، امکان دید به طور کامل از بین رفت و به ناچار از سیستم رادار برای ناوبری استفاده کرد.

در تصاویر گرفته شده می توان رعد و برق را در قسمت های مختلف اقیانوس آرام مشاهده کرد.

ثبت تصاویر ابرهای سهمگین بر فراز اقیانوس آرام


منبع :