ساجد زارع:نگاهی متفاوت به یک سوال چالشی عربی کنکور تجربی 95

در فایل ضمیمه نگاهی اجمالی به چالش موجود در یک سوال عربی کنکور تجربی ارائه شده است:در فایل ضمیمه نگاهی اجمالی به چالش موجود در یک سوال عربی کنکور تجربی ارائه شده است:

فایل های ضمیمه
جمع بندی همایش فیزیک بخش اول ( حرکت شناسی)
  برای شرکت در کلاس کلیک کنید( چهارم تجربی)
دبیر : حامد چقادی