ساجد زارع:نگاهی متفاوت به یک سوال چالشی عربی کنکور تجربی 95

در فایل ضمیمه نگاهی اجمالی به چالش موجود در یک سوال عربی کنکور تجربی ارائه شده است:در فایل ضمیمه نگاهی اجمالی به چالش موجود در یک سوال عربی کنکور تجربی ارائه شده است:

فایل های ضمیمه
معادله ها و نامعادله ها از ریاضی 1 دهم
  برای شرکت در کلاس کلیک کنید( دهم ریاضی)
دبیر : ایمان نخستین