نوروز 96

ساجد زارع:نگاهی متفاوت به یک سوال چالشی عربی کنکور تجربی 95

در فایل ضمیمه نگاهی اجمالی به چالش موجود در یک سوال عربی کنکور تجربی ارائه شده است:در فایل ضمیمه نگاهی اجمالی به چالش موجود در یک سوال عربی کنکور تجربی ارائه شده است:

فایل های ضمیمه
پیوندهای کوالانسی و ترکیب های مولکولی از شیمی ۲ و آزمایشگاه
  برای شرکت در کلاس کلیک کنید( دروس اختصاصی دوم دبیرستان)
دبیر : احسان عزیزآبادی