تحلیل درس خلاقیت تصویری و تجسمی کنکور هنر 95

سطح دشواری سوالات درس خلاقیت تصویری در کنکور امسال متعادل و سنجیده به نظر می‌رسد. مشابه پارسال تعداد قابل توجهی از سوالات (8 تست) از مبحث درک و تحلیل تصاویر است.

تحلیل درس خلاقیت تصویری و تجسمی کنکور هنر 95

تحلیل درس خلاقیت تصویری و تجسمی در کنکور 95

سطح دشواری سوالات درس خلاقیت تصویری در کنکور امسال متعادل و سنجیده به نظر می رسد.
مشابه پارسال تعداد قابل توجهی از سوالات (8 تست) از مبحث درک و تحلیل تصاویر است. مبحث بعدی شناخت کیفیات و فنون بصری است که نسبت به دو سال گذشته بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. سال 93 دو تست، و سال 94، چهار تست از این مبحث در کنکور قرار داشت درحالی که امسال این تعداد به 5 تست افزایش یافته. با وجود این که مانند سال گذشته، امسال هم از مبحث رنگ سوالی نداشتیم اما هم چنان سوالات مبانی سواد بصری در کنکور بیشترین تعداد را به خود اختصاص می دهند.

امسال نه از عکاسی و اصول نور پردازی خبری بود، و نه چاپ و حتی نشانه!
پس از 5 سال (کنکور89) یک سوال از پایه و اصول صفحه آرایی، در بین سوالات خلاقیت تصویری قرار گرفته است. و وجود سوالی دیگر از مبحث نقوش سنتی کمی غافلگیر کننده به نظر می آید.

سوالات شناخت سبک ها و مکاتب به طور میانگین چند سال قبل، سه تست را به خود اختصاص داده است.

به طور کلی سوالات امسال، با وجودی که در مباحث، غیرقابل پیش بینی بود اما سطح پایین دشواری، و اتکای آن بر خلاقیت بصری داوطلبان آن را قابل قبول و متعادل می کند.

فایل های ضمیمه
پاسخ تلفنی به سوالات شما
پاسخ تلفنی به سوالات مشاوره ای و آموزشی شما

باسخ به سوالات شما در زمینه مشاوره کارنامه و هدف گذاری برای آزمون ها ، شروع مطالعه برای کنکور 97 ، روش درس خواندن ، مدیریت منابع و تکمیل ظرفیت کنکور 96 و ...

از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور بدون پیش شماره
با شماره 9099071219 تماس بگیرید
ساعت پاسخگویی از 8 صبح تا 12 شب