الهام محمدی: تحلیل سوالات چالشی ادبیات کنکور ریاضی و تجربی 95

در فایل‌های زیر تحلیل سوالات چالشی درس ادبیات فارسی از نگاه دبیران، در دو کنکور ریاضی و تجربی 95 ارائه شده است:در فایل های زیر تحلیل سوالات چالشی درس ادبیات فارسی از نگاه دبیران، در دو کنکور ریاضی و تجربی 95 ارائه شده است:

فایل های ضمیمه