نوروز 96

پاسخ‌های تشریحی ریاضی کنکور تجربی 95

پاسخ‌های تشریحی ریاضی تجربی ضمیمه شده است.پاسخ های تشریحی ریاضی تجربی ضمیمه شده است.

فایل های ضمیمه
زیرمجموعه و جبرمجموعه ها از جبر و احتمال
  برای شرکت در کلاس کلیک کنید( سوم ریاضی)
دبیر : عباس اسدی