تحلیل درس درک عمومی هنر کنکور 95

سوالات درک عمومی هنر سال 95، به روال سال­‌های گذشته، تحلیلی و مفهومی بود و تعداد زیادی از سوالات از منابع آزاد، طرح شده بود. تفاوت­‌ها با کنکورهای پیشین:تحلیل درس درک عمومی هنر در کنکور هنر 95


مبحث


سال 91

سال 92

سال 93

سال 94

سال 95


ایران

-

-

1

1

2

هنر پیشاتاریخی

جهان

1

1

1

1

-


ایران

1

4

1

5

1

هنر تمدن­های باستانی

چین و ژاپن

2

-

1

2

1


هند

-

1

1

1

-


بین النهرین

1

2

1

-

1


اژه و یونان

-

1

1

1

1


اتروسک و روم

1

1

1

1

1


پیشاکلومبی

-

-

1

-

-


مصر


1

1

1 مشترک با بین النهرین

1

هنر اسلامی

ایران

4

4

7

4

7


جهان

1

1

-

1

1

مشترک با خوشنویسی

هنر صدر مسیحیت و قرون وسطی


1

1

1

1 مشترک با هنر اسلامی


هنر رنسانس


-

-

1

1

2

سبک های هنری


9

5

5

7

6

صنایع دستی


2

2

1

1

1

عکاسی


1

2

2

2

1

موسیقی


1

1

1

-

1

خلاقیت نمایشی


2

2

-

-

2

خط و خوشنویسی


1

1

-

-

1

چاپ


-

-

1

-

-

درک تصویر


2

-

-

-

1

جمع


30

30

30

30سوالات درک عمومی هنر سال 95، به روال سال­ های گذشته، تحلیلی و مفهومی بود و تعداد زیادی از سوالات از منابع آزاد، طرح شده بود.

تفاوت­ ها با کنکورهای پیشین:

برخلاف سال­ گذشته از مباحث موسیقی و نمایش 3 سوال طرح شد. در سال 94 از این مباحث سوالی نیامده بود.

برخلاف 4 سال گذشته از مبحث هنر پیشاتاریخی هیچ سوالی طرح نشد.

برخلاف 4 سال گذشته از مبحث هنر صدر مسیحیت و قرون وسطی، هیچ سوالی طرح نشد.

برخلاف 3 سال گذشته از مبحث هنر هند هیچ سوالی طرح نشد.

تشابهات با کنکورهای پیشین:

مانند 2 سال گذشته، 1 سوال به صنایع دستی، اختصاص داشت.

مانند 3 سال گذشته، 1 سوال به هنر اژه و یونان، اختصاص داشت.

مانند 4 سال گذشته، 1 سوال به هنر اتروسک و روم، اختصاص داشت.

  • مقایسه تعداد سوالات مباحث با کنکورهای پیشین:

تعداد سوالات سبک­ های هنری از 7 سوال سال 94 به 6 سوال کاهش یافت.

تعداد سوالات هنر ایران باستان از 5 سوال سال 94 به 1 سوال کاهش یافت.

تعداد سوالات عکاسی از 2 سوال در سال­های گذشته به 1 سوال کاهش یافت.

تعداد سوالات هنر اسلامی ایران 4 سوال در سال 94 به 7 سوال افزایش یافت.

تعداد سوالات هنر رنسانس از 1 سوال در سال­ های گذشته به 2 سوال افزایش یافت.

تعداد سوالات هنر پیشاتاریخی ایران از 1 سوال در سال 94 به 2 سوال افزایش یافت.

نویسنده: ارغوان عبدالملکی

فایل های ضمیمه
ارغوان عبدالملكی