تحلیل درس ترسیم فنی کنکور هنر 95

در کنکور امسال در مجموع با سطح قابل قبولی در درس ترسیم فنی رو به رو بودیم. نه تنها تعداد سوال هایی که از هر مبحث مطرح شده بود، نسبت به سه سال

تحلیل درس ترسیم فنی کنکور هنر 95

تحلیل درس ترسیم فنی کنکور هنر 95

مهرنوش گلدوست


در کنکور امسال در مجموع با سطح قابل قبولی در درس ترسیم فنی رو به رو بودیم. نه تنها تعداد سوال هایی که از هر مبحث مطرح شده بود، نسبت به سه سال گذشته تغییر قابل توجهی داشته، بلکه شاهد بازگشت بعضی از مباحثی که از کنکور حذف شده بودند، بودیم. مبحث پرسپکتیو و تصاویر موازی چند سالی بود که از کنکور حذف شده بود اما امسال در سوال 175 با این سوال مواجه هستیم. همچنین مبحث هندسه احجام که در سه سال اخیر از کنکور حذف شده بود در سوال 180 دیده می شود.

در کنکور امسال تعداد 6 سوال از هندسه مسطحه طرح شده که شاهد کاهش در تعداد سوالات این مبحث هستیم. ترسیمات هندسی شبیه به سال های پیش 3 سوال را به خود اختصاص داده که دو سوال 163 و 164 کاملا مشابه کنکور 94 طرح شده اند.

رسم سه نما که هر سال یک سوال را به خود اختصاص می داد، امسال حذف شده و به جای آن دو سوال مجهول یابی آمده. مبحث خط و صفحه هم که معمولا 3 سوال از آن مطرح می شد، فقط یک سوال را به خود اختصاص داده است.

اما نکته بارز درس ترسیم فنی امسال افزایش سوال های نقشه کشی معماری با نیم نگاهی به نقشه کشی صنعتی (!) است. این مبحث دارای 5 سوال در کنکور امسال است.

در کل به جز 2 الی 3 سوال که اندکی مشکل بودند ما بقی سوالات برای دانش آموزان کانون آشنا بوده و مشابه آن ها در آزمون ها به کرات آمده و در مجموع درس ترسیم فنی از سطح متوسط و قابل قبولی برخوردار است.