عباس اسدی: تحلیل سوال‌های دیفر انسیل کنکور 95

در زیر تحلیلی از آقای عباس اسدی درباره سوال‌های دیفرانسیل کنکور 95 می‌بینید            تحلیل سوالات دیفرانسیل و ریاضیات پایه کنکور 95 

پس از برسی سوالات ، به این نتیجه می رسیم که سطح دشواری سوالات دیفرانسیل و ریاضیات پایه 95 نسبت به 94 بیشتر بوده است.

ریاضی 2 همانند گذشته 4 سوال حسابان 8 سوال و دیفرانسیل 12 سوال را سهیم بودند

در کنکور 95 برخلاف سال های گذشته از دنباله حسابی و هندسی سوالی آورده نشده است

سوال لگاریتم آورده شده چالش برانگیز بوده است و سطح آن نسبت به سال 94 و سال های گذشته دشوار تر است

در سال 94 در سوالات حسابان  در مورد حاصل ضرب ریشه ها سوالی که آورده شده ساده تر از سال 95 است در این سال دانش آموز باید به علامت دلتا و حاصلضرب و حاصل جمع ریشه ها با هم توجه داشته باشد

در سوالات دیفرانسیل سال 95 حد دنباله با اندکی تفاوت نسبت به  تمرین کتاب (تغیر توان) آورده شده که سوال بسیار ساده ای است

سوالات انتگرال سال 95 از سوالات انتگرال سال 94 ساده تر است

در سوالات حسابان قسمت مثلثاتی سوال امسال نسبت به سال های گذشته دشوار تر است زیرا دانش آموز باید به فرمولهای تمرین کتاب نیز توجه داشته باشد

حد تابع جز صحیح در سوالات دیفرانسیل نسبت به سال های گذشت نیاز به دقت بیشتری دارد.

موفق و سربلند باشید

عباس اسدی امیرآبادی