علی نوری: تحلیل علوم‌اجتماعی کنکور 95 انسانی

تحلیل علوم‌اجتماعی کنکور 95 انسانیبه نام خدا

تحلیل درس درس علوم‌اجتماعی کنکور 95 انسانی 

سطح سؤالات علوم‌اجتماعی نسبت به سال گذشته دشوارتر بود.

تعداد سؤالات کتاب‌ها به شرح زیر می‌باشد:

1- جامعه‌شناسی سال دوم: 4 سؤال

2- جامعه‌شناسی سال سوم: 1 سؤال

3-علوم‌اجتماعی سال چهارم: 6سؤال

4-سؤال‌های ترکیبی جامعه‌شناسی سال دوم و علوم‌اجتماعی سال چهارم: 1 سؤال

5-سؤال‌های ترکیبی جامعه‌شناسی سال سوم و علوم‌اجتماعی سال چهارم: 3 سؤال

6-سؤال‌های ترکیبی سه سال: 5 سؤال

سؤال‌ها مفهومی‌تر از سال گذشته بودند و ترتیب خاصی نداشت یعنی به‌ترتیب کتاب‌ها یا به‌ترتیب درس‌های هر کتاب طرح نشده و کاملاَ مخلوط و درهم سؤال طرح شده‌است.علاوه‌بر این سؤالات چندقسمتی و تا حدی طولانی بودند. بعضی از سؤال‌ها به‌گونه‌ای طراحی شده بودند که جابه‌جا شدن یک کلمه و یا تغییر یک کلمه گزینه‌ها درست یا غلط خواهند شد. بنابراین لازم بود تا سؤال‌ها دقیق مطالعه شوند. سؤال 218 از لحاظ علمی غلط است ولی باتوجه به متن کناب پاسخ گزینه‌ی 1 می‌باشد.

به امید موفقیت داوطلبان کنکور

همایش جمع بندی فیزیک بخش چهارم (موج های صوتی)
  برای شرکت در کلاس کلیک کنید( چهارم تجربی)
دبیر : حامد چقادی