سارا شریفی: تحلیل اقتصاد کنکور 95

تحلیل اقتصاد کنکور 95به‌نام خدا

تحلیل درس اقتصاد کنکور 95

در کنکور سراسری 95 سؤال چالش برانگیز و مفهومی خاصی، نداشتیم و تنها با خواندن دقیق متن کتاب درسی قادر به پاسخ‌گویی سؤالات بودیم.

تعداد مسائل همانند سال گذشته 7 مسأله بود.

پاسخ‌گویی به تمامی سؤال‌ها در مدت زمان اندک امکان‌پذیر بود زیرا تنها کافی بود شما قسمتی از سؤال را و نه تمامی آن را پاسخ دهید.

سارا شریفی: تحلیل  اقتصاد کنکور 95

بودجه‌بندی مباحث در مقایسه با سال قبل به شرح زیر است:

سارا شریفی: تحلیل  اقتصاد کنکور 95


مسئله‌ها تماماَ تکراری و فاقد نکته‌‌ی جدید یا خلاقانه می‌باشند.

تمرکز بیش‌تر بر متن کتاب درسی است و سؤال‌های 121 و 130 از قسمت‌هایی از کتاب است که شاید کم‌تر طراحی به آن‌ها دقت کرده باشد.

در کنکور امسال سعی شده است از تمامی مباحث کتاب سؤال طرح شود و تنها از مبحث  دولت و توسعه‌ هیچ سؤالی طرح نشده است.

به‌طور کلی کنکور امسال را در مقایسه با سال قبل می‌توان بسیار آسان‌تر دانست که بسیار به کنکورهای گذشته به خصوص کنکور سراسری 92 شبیه است.

باآرزوی موفقیت

سارا شریفی