حسین کرد: تحلیل سوال‌های هندسه و گسسته کنکور 95

در زیر تحلیل سوال‌های هندسه و گسسته کنکور 95 را مشاهده میکنیددر زیر تحلیل سوال های هندسه و گسسته کنکور 95 را که توسط  حسین کرد نوشته شده را مشاهده می کنید.

فایل های ضمیمه
مرور مباحث فیزیک پایه
  برای شرکت در کلاس کلیک کنید( سوم تجربی)
دبیر : حسین ناصحی