سوالات اقتصاد کنکور سراسری 95 در حد انتظار و طبق اسلوب سال های گذشته بود.

 از 15 سوال این درس:

الف) 5 سوال (33.3 درصد)  مستقیما مربوط به مسائل

ب)  2 سوال (13.3 درصد) ترکیبی از متن و تعاریف و مسائل

ج)  8 سوال (53.3 درصد) هم مستقیما متن کتاب را مورد سوال قرار داده بود.

نکات مهم:

سوال 123: مسئله مربوط به تولید ملی و داخلی و درآمد سرانه بود که مشابه آن در کنکورهای سال گذشته تکرار شده بود.

سوال 125: مربوط به محاسبه ارزش افزوده و ترکیبی از متن و تعاریف و مسئله بود که مشابه آن در کنکور سال 90 تکرار شده بود.

سوال 127: مسئله مربوط به افزایش تولید و افزایش تورم

سوال 128: مسئله مربوط به نقدینگی جامعه و پس انداز

سوال 129: مسئله مربوط به ظرفیت نیروگاه و برق مصرفی

سوال 134: مسئله مربوط به کالای سرمایه ای و هزینه استهلاک

سوال 135: مسئله مربوط به مالیات ها که نیاز به حل نداشت.

تمامی تیپ های مسئله کنکور سال 95، در کنکورهای سال گذشته تکرار شده بود و سوالاتی هم که متن کتاب را مورد سوال قرار داده بود بسیار شفاف و واضح بود.

آرزوی موفقیت برای دانش آموزان انسانی

سید سامان دهقانی ، مدرس اقتصاد کنکور انسانی در آموزشگاه های تهران و شهرستان

حال و تمییز از عربی (‌نگاه به گذشته )‌
  برای شرکت در کلاس کلیک کنید( دروس عمومی سوم دبیرستان)
دبیر : فرزاد قنبری