نوروز 96

ارغوان عبدالملکی: تحلیل علوم‌اجتماعی کنکور 95

ارغوان عبدالملکی: تحلیل درس علوم‌اجتماعی کنکور 95تحلیل سوالات علوم اجتماعی کنکور انسانی 1395

در اولین نگاه به سوالات علوم اجتماعی کنکور انسانی 1395، طولانی و چند قسمتی بودن گزینه­‌ها، جلب توجه می­کند و سطح سوالات نسبتاً دشوار است. این دو عامل در کنار هم، سبب زمان­بر شدن پاسخ­گویی به سوالات شده است.

تعداد سوالات ترکیبی بین 3 کتاب، 10 سوال است و شامل سوالات 225، 226، 227، 228، 229، 230، 231، 232، 233، 234 و 235 می­شود.

می­توان گفت که بقیه­‌ی سوالات نیز بیش­تر به صورت ترکیبی از مباحث یک کتاب طرح شده­‌اند.

شباهت­‌ها با کنکور 94:

  • سوال 235 کنکور 95، شبیه به سوال 235 کنکور 94 است. با این تفاوت که در سال قبل، اشتراک نظرها مورد نظر طراح سوال بود و امسال اختلاف نظرها.

  • سوال 229 امسال مانند سوال 233 پارسال، سوالی چهارقسمتی است که درستی و نادرستی هریک از موارد را مدنظر دارد.

  • سوال 227 امسال مانند سوال 230 پارسال، مفاهیم جامعه شناسی ذکر شده در سوال را مورد پرسش قرار داده است.

  • در سوال 226 امسال مانند سوال 222 پارسال مصداق موارد الف و ب و ج، مورد نظر است.

  • در کنکور امسال مانند پارسال از سوالاتی که نیاز به پر کردن جای خالی دارند، استفاده نشد.

سوالات مفهومی و پیچیده و برخی گزینه‌­ها، شبیه به هم بود و جواب دادن به سوالات، تسلط کامل بر مباحث را می­طلبید.


کنکور 94

کنکور 95

جامعه شناسی 1

5

4

جامعه شناسی 2

2

1

علوم اجتماعی

8

5

ترکیبی

5

10

ارغوان عبدالملكی

سقوط آزاد وحرکت در دو بعد از فیزیک چهارم دبیرستان
  برای شرکت در کلاس کلیک کنید( چهارم دبیرستان)
دبیر : حمیدرضا بروشکی