حبیبه محبی: تحلیل تاریخ کنکور 95 انسانی

حبیبه محبی: تحلیل درس تاریخ کنکور 95 انسانی

حبیبه محبی: تحلیل تاریخ کنکور 95 انسانی

تحلیل سواللات کنکور 95 درس تاریخ

186: ساده، دام دار و نکته دار

187: متوسط، نکته دار و شبیه آزمونهای کانون

186: متوسط اما دام دار، نمونه آن در سوالات سال گذشته کانون بوده است

187: متوسط اما دام دار، شبیه سوالات کتاب آبی و آزمونهای کانون

188:ساده ، دام دار

189: متوسط روبه دشوار، دام دار

190: متوسط روبه دشوار

191: متوسط

192: متوسط شبیه سوالات آزمون های کانون

93: ساده اما دام دار و نکته دار، امکان اشتباه با دیگر شاهان قاجار برای داوطلبان پیش بینی می شود

194: متوسط بدون چالش

195: ساده، نکته دار و دام دار. از این مبحث به شکل های مختلف در آزمون های کانون و کنکور سال های پیش سوال مطرح شده بود

196: ساده است اما نیاز به دقت زیادی دارد

197: متوسط رو به دشوار

198: ساده، تک جمله ای، بومی- سنتی و پرده خوانی دام های این سوال هستند

199: متوسط، نکته دار و دام دار

200: ساده در آزمون های کانون از این بخش سوالات زیادی داشته ایم

تحلیل کلی: آزمون از نظر سطح دشواری خیلی ساده تر از پیش بینی های انجام گرفته است. در کتاب تاریخ ایران و جهان 1، بخش دوم در چند سال اخیر به غیر از سال93 که سه سوال را به خود اختصاص داده بود در سالهای بعدی تنها دو سوال مربوط به این بخش بود.

جهان باستان

سال93

سال94

سال95

3

2

2

بخش سوم: سال 94 دو سوال را به خود اختصاص داده بود، امسال تعداد سوال این بخش کمتر است و تنها یک سوال از آن مطرح شده است.

ظهور اسلام

سال93

سال94

سال95

-

2

1

بخش چهارم: مانند سالهای گذشته، تنها یک سوال را به خود اختصاص داده.

ایران از ورود اسلام تا صفویان

سال93

سال94

سال95

1

1

1

بخش پنجم: فقط در سال 93 از آن سوال مطرح شده است و در کنکور امسال( 95) نیز یک سوال را به خود اختصاص داده است.

اروپا در قرون وسطا

سال93

سال94

سال95

1

-

1

تاریخ ایران جهان 2: در بخش اول یعنی تاریخ جهان در قرون جدید و معاصر در 2 سال اخیر، 4 سوال را به خود اختصاص داده و سهم هر سال نیز دو سوال بوده است. در کنکور 95 نیز همین تقسیم بندی رعایت شده است.

ثبوت تعداد سوال در قسمت جهان:

سال93

سال94

سال95

2

2

2

تاریخ ایران در قرون جدید و معاصر: در قسمت ایران هم تقسیم بندی تعداد سوالات دقیقا مانند سال های قبل بود.

ثبوت تعداد سوال در قسمت ایران:

سال93

سال94

سال95

3

3

3

نکته: سوال های جای خالی، ترکیبی، چند بخشی، سوال از قسمت پاورقی در تصاویر باز هم در سوالات امسال دیده نشده است. یک تیپ جدید در سوال های امسال مشاهده می شود، تعداد سوال های با گزینه های طولانی بیش از سال های گذشته است. به طوری که 9 سوال از15 سوال گزینه های طولانی دارند.

تاریخ شناسی:

درس1: مانند سال های قبل یک سوال را به خود اختصاص داده.

ثبوت تعداد سوال:

سال93

سال94

سال95

-

1

1

درس های2، 3 و4: سوالی از این درس های در کنکور امسال مطرح نشده در حالی که در سالهای گذشته و به صورت گردشی شاهد سوالاتی از این بخش ها بوده ایم.

سال93

سال94

سال95

درس2

1

-

-

درس3

-

1

-

درس4

1

-

-

درس5: همانند سال قبل، تنها یک سوال از آن مطرح شده است.

سال93

سال94

سال95

-

1

1

درس6: درس سکه ها از سال91 تا 95 هیچ گاه در کنکور نیامده است.

درس7: در کنکور 95 برخلاف سال گذشته یک سوال از این بخش مطرح شده است.

سال93

سال94

سال95

1

-

1

درس8 و9: در کنکور امسال هیچ سوالی از درس 8 مطرح نشده و درس 9 نیز در سه سال اخیر سوالی را در کنکور به خود اختصاص نداده است.

سال93

سال94

سال95

درس8

1

1

-

درس9

-

-

-

درس10 و11: باوجود اینکه سال های گذشته این درس ها بخشی را به خود اختصاص نداده بودند، امسال شاهد یک سوال از هر درس هستیم.

سال93

سال94

سال95

درس10

-

-

1

درس11

-

-

1

درس های11، 12 و13: در سه سال اخیر هیچ سوالی از این درس ها نیامده است.

نکته: سوال های جای خالی، ترکیبی، چند بخشی، سوال از قسمت پاورقی در تصاویر باز هم در سوالات امسال دیده نشده است. یک تیپ جدید در سوال های امسال مشاهده می شود، تعداد سوال های با گزینه های طولانی بیش از سال های گذشته است. به طوری که 9 سوال از15 سوال گزینه های طولانی دارند.

با آرزوی موفقیت برای همه کنکوری ها، حبیبه محبی دبیر تاریخ و جغرافیا

پاسخ تلفنی به سوالات شما و برنامه ریزی شخصی

برنامه ریزی روزانه و زمان بندی صحیح برای مطالعه در ایام امتحانات و دوران جمع بندی کدام است؟
مناسب ترین کتاب ها برای دوران جمع بندی ؟
بهترین تغذیه برای افزایش حافظه و کاهش خواب آلودگی و خستگی کدام است؟ چگونه تمرکزم را در حین مطالعه بالا ببرم؟
از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور بدون پیش شماره
با شماره 9099071219 تماس بگیرید
ساعت پاسخگویی از 8 صبح تا 12 شب