نوروز 96

پاسخ تشریحی شیمی کنکور ریاضی 95

در فایل پیوست پاسخ تشریحی شیمی ریاضی کنکور 95 ضمیمه شده است .در فایل پیوست پاسخ تشریحی شیمی ریاضی کنکور 95 ضمیمه شده است .


فایل های ضمیمه
حرکت نوسانی از فیزیک چهارم تجربی
  برای شرکت در کلاس کلیک کنید( چهارم تجربی)
دبیر : حمیدرضا بروشکی