اسامی و رتبه قبولی رشته‌ها (دانلود یادگار ماندگار 94 )

در این قسمت می‌توانید یادگار ماندگار 94 ، شامل آمار و اطلاعات قبولی‌های دانش آموزان کانون در کنکور 94 را دریافت کنید .

اسامی و رتبه قبولی رشته‌ها (دانلود یادگار ماندگار 94 )

در این قسمت می توانید یادگار ماندگار 94 ، شامل آمار و اطلاعات  قبولی های  دانش آموزان کانون در کنکور 94  را دریافت کنید .

در این ویژه نامه مشاهده می کنید برای قبولی در رشته ی دلخواه شما چه تراز و رتبه ای لازم است و دانش آموزان در سال گذشته برای قبولی دررشته  دلخواه شما به چند سوال تا از 10 سوال پاسخ داده اند .  


برای دانلود برروی رشته مورد نظر کلیک کنید.