سطح دشواری کنکور 95 از نظر شما

شما می‌توانید با مراجعه به صفحه شخصی خود ، نظر خود را درباره سطح دشواری کنکور 95 برای هر درس عمومی و اختصاصی اعلام کنید

سطح دشواری کنکور 95 از نظر شما

دانش آموزان گرامی 

با آرزوی موفقیت برای شما در کنکور سراسری 95 از نظر شما سطح دشواری هر درس کنکور 95 چگونه بود ؟ 

1) ساده تر از حد انتظار من 

2)کمی ساده تر از حد انتظار من

3) در حد انتظار من

4)کمی دشوارتر از حد انتظار من

5)دشوارتر  از حد انتظار منسطح دشواری کنکور تجربی 95 : اینجا کلیک کنید


سطح دشواری کنکور ریاضی 95 : اینجا کلیک کنید


سطح دشواری کنکور انسانی 95 : اینجا  کلیک کنید


سطح دشواری کنکور هنر 95 : اینجا کلیک کنید


سطح دشواری کنکور زبان 95 : اینجا کلیک کنید