ماجرای عجیب یک شهاب سنگ

دانشمندان موفق به کشف نوعی شهاب سنگ در زمین شده اند که تا پیش از این نمونه ای از آن را مشاهده نکرده بودند.به گزارش خبرگزاری مهر، این تکه شهاب سنگ در یکی از معادن سنگ سوئد کشف شده است و تصور می شود بقایای برخورد سیارکی در بیش از ۴۷۰ میلیون سال پیش باشد.

این کشف مهم که جزئیات آن در ژورنال Nature Communications منتشر شده توسط گروهی از دانشمندان دانشگاه کالیفرنیا در دیویس صورت گرفته است. آنها این تکه شهاب سنگ را در سال ۲۰۱۱ کشف کرده بودند و حالا مشخص شده که با نوع متفاوتی از سنگهای فضایی سر و کار دارند.

یکی از دانشمندان که در کشف این شهاب سنگ حضور داشته می گوید: در سراسر جهان بیش از دهها هزار شهاب سنگ کشف و جمع آوری شده است اما این یکی در نوع خود بی نظیر است به طوریکه باید گفت برای نخستین بار است که این نوع شهاب سنگ را کشف کرده ایم.

دانشمندان عنوان Öst ۶۵ را برای این شهاب سنگ برگزیده اند و جالب اینکه آن را در منطقه ای کشف کرده اند که پیش تر بیش از یکصد شهاب سنگ فسیل شده از نوع L type chondrites در آنجا شناسایی شده بود.

این شهاب سنگ ابعادی درحدود ۸ در ۶.۵ در ۲ سانتیمتر دارد و دانشمندان تخمین می زنند که تنها باقی مانده چنین برخورد سیارکی با زمین باشد حال آنکه احتمالا سایر بقایای آن در فضا سرگردان است.

تجزیه و تحلیلهای دقیقی بر روی این سنگ آسمانی صورت گرفته که نشان می دهد به مدت یک میلیون سال در فضا شناور بوده تا آنکه حدود ۴۷۰ میلیون سال پیش با زمین برخورد کرده است!

منبع :