دومین حریف استقلال در ارمنستان مشخص شد

آبی پوشان روز پنج شنبه دومین دیدار دوستانه خود را برگزار می‌کنند.



آبی پوشان روز پنج شنبه دومین دیدار دوستانه خود را برگزار می‌کنند.

به گزارش ایسنا به نقل از باشگاه استقلال، شاگردان منصوریان روز پنجشنبه دومین دیدار دوستانه خود را برگزار میکنند.

به این ترتیب استقلال در این روز به مصاف گانزاسار خواهد رفت.

اردوی استقلال در ارمنستان روز جمعه به پایان می رسد.

منبع :