خداحافظی ظریف از تیم ملی والیبال

لیبروی تیم ملی والیبال از بازی‌های ملی خداحافظی کرد.

لیبروی تیم ملی والیبال از بازی های ملی خداحافظی کرد.

به گزارش ایسنا، رائول لوزانو سرمربی تیم ملی از میان ۱۶ بازیکن حاضر در اردوی تیم ملی ۳ نفرا را خط زد.
در این میان نام فرهاد ظریف نیز در میان بازیکنان کنارگذاشته شده بود که جایی در ترکیب تیم ملی اعزامی به المپیک ندارند.
ظریف که سالها لیبروی اصلی تیم ملی والیبال بود بعد از این اتفاق از بازی های ملی خداحافظی کرد.
ظریف پیش از این نیز در یک دوره از تیم ملی نیز کنارهگیری کرده بود.

منبع :

الکتریسیته ساکن از فیزیک و آزمایشگاه 3 یازدهم تجربی
  برای شرکت در کلاس کلیک کنید( سوم تجربی)
دبیر : سیاوش فارسی