نوروز 96

پذیرش حدود 80 درصدی داوطلبان در کنکور 95

شمار داوطلبان کنکور سال ۹۵ نسبت به آمار داوطلبان آزمون سراسری سال 94 تعداد 17 هزار و 961 نفر، نسبت به سال 93 تعداد 171 هزار 272 نفر، نسبت به سال 92 تعداد 223 هزار و 521 نفر کاهش داشته است.به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری فارس،  کنکور سراسری سال 95 در روزهای پنج‌شنبه و جمعه 24 و 25 تیرماه برگزار می‌شود.

در مرحله اول و دوم ثبت نام کنکور سراسری سال 95 در مجموع تعداد 860 هزار و 109 نفر ثبت‌نام کردند که از این تعداد 509 هزار و 19 نفر زن و 351 هزار و 90 نفر مرد هستند به عبارت دیگر 59.18 درصد ثبت‌نام کنندگان زن و 40.82 درصد مرد هستند و با احتساب افرادی که علاقمندی خود را به شرکت در گروه‌های زبان خارجه و هنر هم اعلام کردند یک میلیون و 14 هزار و 274 کارت صادر شده است.

این آمار نسبت به آمار داوطلبان آزمون سراسری سال 94 تعداد 17 هزار و 961 نفر، نسبت به سال 93 تعداد 171 هزار 272 نفر، نسبت به سال 92 تعداد 223 هزار و 521 نفر، نسبت به سال 91 تعداد 206 هزار و 224 نفر، نسبت به سال  90 تعداد 272 هزار و 930 نفر و نسبت به آزمون سراسری سال 89 تعداد 426 هزار و 763 نفر کمتر است.

در آزمون سراسری سال 95 مانند آزمون سال 94 به هر یک از داوطلبان گروه آزماشی پنج گانه اجازه داده شده است که در صورت علاقمندی در گروه‌های هنر و زبان خارجه نیز شرکت کنند که بر این اساس تعداد 44 هزار و 816 نفر علاقمندی خود را به شرکت در گروه آزمایش هنر اعلام کردند که از این تعداد 30 هزار و 994 نفر زن و 13 هزار و 822 نفر مرد هستند.

همچنین تعداد 109 هزار و 349 نفر علاقمندی خود را به شرکت در گروه زبان‌های خارجه اعلام کردند که 71 هزار و 741 نفر زن و 37 هزار و 608 نفر مرد هستند.

با توجه به آمار داوطلبان ثبت نام کننده آمار علاقمندان به شرکت در گروه‌های آزمایشی هنر و زبان‌های خارجه علاوه بر گروه آزمایشی اصلی تعداد 154 هزار و 165 نفر است که در مجموع یک میلیون و 14 هزار و 274 کارت صادر شده است.


سال برگزاریتعداد شرکت‌کنندهتعداد پذیرفته‌شونددرصد قبولی
1379118664915194312.80
1380125352917070213.62
1381129147119528115.12
1382139994323033917.72
1383128373724864619.37
1384122930129586623.87
1385118978741885535.30
1386114064850719444.47
1387119777143706936.49
1388109914552680347.93
1389110919051706846.62
139099418160873261.23
139192980158860163.30
139292138653311556.67


همچنین در سال 93 نیز تعداد یک میلیون و 31 هزار نفر ثبت‌نام کردند که 466 هزار و 888 نفر از انتخاب رشته‌کنندگان پذیرفته شدند.

در سال 94، تعداد 880هزار و 756نفر ثبت‌نام کردند که 574 هزار و 317 داوطلب انتخاب رشته کردند که تعداد 428 هزار و 478 نفر در این دوره از آزمون پذیرفته شده‌اند یعنی بیش از 74 درصد شرکت‌کنندگان پذیرفته شدند.

بر این اساس، قبولی در کنکور که روزی رویای داوطلبان بود حالا با افزایش ظرفیت‌ها و کاهش داوطلبان جای خود را به رقابت بر سر کرسی‌های دانشگاه داده است و داوطلبان برای قبولی در رشته و دانشگاه دلخواه خود رقابت می‌کنند.