دوران جمع‌بندی از نگاه مهدی لطافتی، رتبه‌ی 4 ریاضی کشور

اول تصمیم گرفتم مبحثی بخوانم و نکات هر مبحث را مرور کنم. بعد متوجه شدم اشتباه است و به روش سه روز یک‌بار اعتماد کردم.از محیط خانه و نقش پدر و مادر در دوران جمع‌بندی بگویید.

نقش حمایتی پدر و مادر نزدیک به کنکور خیلی بیش‌تر شد و سعی می‌کردند محیط خانه ‌آرامش داشته باشد. برادر کوچک‌ترم هم متوجه شرایط بود و حواسش به من بود. در آزمون‌های جمع‌بندی رقبای جدید اضافه شده بودند و این موضوع مرا نگران می‌کرد اما پدر و مادرم به من روحیه می‌دادند.


در ماه آخر پس از این‌که کنکورهای گذشته را شبیه‌سازی می‌کردید چه روش و برنامه‌ای داشتید؟

اول تصمیم گرفتم مبحثی بخوانم و نکات هر مبحث را مرور کنم. بعد متوجه شدم اشتباه است و به روش سه روز یک‌بار اعتماد کردم. سؤالات تقریباً برایم تکراری بود. هر روز یک کنکور می‌دادم و البته خودم را مقید می‌کردم که همه‌ی سؤالات را حل کنم. البته کنکورهای اخیر را خیلی دقیق‌تر بررسی کردم. کنکورها را زود تمام کردم و به سراغ آزمون‌های جامع کانون در سال‌های گذشته رفتم و به طور جدی آن‌ها را تمرین کردم. درواقع به روش بازیابی اعتماد کردم یعنی اول آزمون بدهم و بعد اشکالاتم را برطرف کنم. نکات هر آزمون را هم نوشته بودم و برای هفته‌ی آخر یعنی تورق سریع استفاده کردم.

دوران جمع‌بندی از نگاه مهدی لطافتی، رتبه‌ی 4 ریاضی کشور