دوران جمع‌بندی از نگاه محمدمهدی خادم‌بشیری، 1 تجربی منطقه 3

خانواده‌ام در این یک ماه آخر بر کار ما نظارت داشتند اما رفتار غیر عادی نداشتند که باعث شوند از نزدیک شدن به کنکور نگران شویم.

از محیط خانه و نقش پدر و مادر در دوران جمع‌بندی بگویید.

من و برادرم محمدامین همراه با دو نفر از دوستانمان در آپارتمانی به دور از خانواده زندگی می‌کردیم و با هم درس می‌خواندیم اما یک ماه آخر مادرم از ما خواست که به خانه برگردیم و هر چهار نفرمان برگشتیم. خانواده‌ام در این یک ماه آخر بر کار ما نظارت داشتند اما رفتار غیر عادی نداشتند که باعث شوند از نزدیک شدن به کنکور نگران شویم.

در ماه آخر پس از این‌که کنکورهای گذشته را شبیه‌سازی می‌کردید چه روش و برنامه‌ای داشتید؟

همان طور که دوستان دیگر هم گفتند بعد از گذشت چند آزمون سؤالات، تکراری می‌شد و هر چه هم می‌خواستیم به طور جدی طبق زمان‌بندی کنکور پیش برویم باز هم وقت اضافه می‌آوریم. ما هم سؤالات کنکورهای 89 و 90 را دوباره تمرین کردیم؛ به طوری که بعضی سؤالات را حفظ بودیم. تکرار آن‌ها باعث می‌شد به سؤالات عادت کنیم. مخصوصاً در مورد درس زیست حتی اگر 100 درصد می‌زدیم دوباره آن را بررسی می‌کردیم.

دوران جمع‌بندی از نگاه محمدمهدی خادم‌بشیری، 1 تجربی منطقه 3