نوروز 96

دوران جمع‌بندی از نگاه سارا همتی، رتبه‌ی 1 تجربی کشور

من در دوران جمع‌بندی آرامش کامل داشتم اما خانواده‌ام نگران بودند و این نگرانی بر تمرکز من تأثیر می‌گذاشت.از محیط خانه و نقش پدر و مادر در دوران جمع‌بندی بگویید.

من در دوران جمع‌بندی آرامش کامل داشتم اما خانواده‌ام نگران بودند و این نگرانی بر تمرکز من تأثیر می‌گذاشت؛ به طوری که گاهی متوجه می‌شدم دو ساعت فقط با فکر نگرانی آن‌ها گذشته است. من سعی می‌کردم آن‌ها را از نگرانی درآورم، چون کنکور برای من مثل امتحانات مدرسه بود. من خودم را کامل می‌شناختم و مدیریت مناسبی بر اوضاع داشتم. نقش اولیا در دوران جمع‌بندی پررنگ‌تر می‌شود و باید به این موضوع توجه داشت که آرامش یا نگرانی آن‌ها به فرزندانشان هم منتقل می‌شود.


در ماه آخر پس از این‌که کنکورهای گذشته را شبیه‌سازی می‌کردید چه روش و برنامه‌ای داشتید؟

من کتاب زرد عمومی را در دوران عید کار کرده بودم و نکاتش را نوشته بودم؛ بنابراین سعی کردم در هفته‌ی اول دوران جمع‌بندی اختصاصی‌ها را بیش‌تر کار کنم و هر نکته‌ای به ذهنم می‌رسید همان جا در کتاب می‌نوشتم. هم‌زمان با بررسی سؤالات سعی می‌کردم کتاب‌ها را تا حدی بخوانم. البته در مورد ریاضی و فیزیک فرمول‌ها را در برگه‌ای جداگانه می‌نوشتم. هفته‌ی دوم جمع‌بندی تصمیم گرفتم زمان شبیه‌سازی آزمون‌ها را کاهش دهم و سؤالات را با سرعت بیش‌تری پاسخ بدهم تا بفهمم ممکن است در چه مواردی بی‌دقتی داشته باشم. متوجه شدم که اکثراً صورت سؤالات را درست نمی‌خواندم و به این اشکال پی بردم. من روش دو روز یک‌بار را انجام می‌دادم.

دوران جمع‌بندی از نگاه سارا همتی، رتبه‌ی 1 تجربی کشور